Offline
Bon Dye Gen Yon Plan Pou Ayiti
03/11/2023 17:57 in News

An nou kontinye priye pou BonDye delivre Ayiti. Gen pep nan mond lan ki te pase plis pase Ayiti, kounye a sa chanje pou yo. Tout Ayisyen bezwen konnen yo enpotan nan zye BonDye. “Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pedi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.” Jan 3:16 

 

COMMENTS
Comment sent successfully!